Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร (page 40)

ข่าวบุคลากร

January, 2013

  • 16 January

    ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

    ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ อาคารโรงอาหาร (หลังที่ 1) บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   หมายเหตุ หนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เปิดดูได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • 16 January

    ขอเรียนเชิญประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการของสมาคมข้าราชการพระพุทธศาสนา

    สมาคมข้าราชการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการของสมาคมข้าราชการพระพุทธศาสนา ในวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโรงอาหาร (หลังที่ 1) บริเวณพุทธมณฑล หมายเหตุ หนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เปิดดูได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

December, 2012