Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 5)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ-ร.พ.ศรีเทพ

นพ.ธี ระ ชุติวณิชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศรีเทพ ก่อตั้งมากว่า 30 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีขนาด 30 เตียง ปัจจุบันมีสภาพคับแคบและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ขยายตัวเพิ่ม มากกว่าในอดีต เช่นเดียวกับพระภิกษุ-สามเณร อาพาธ ก็จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีเทพ หน่วยราชการ และประชาชนมีมติร่วมกันก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธเป็นอาคารห้องพิเศษ 4 ชั้น จำนวน 32 ห้อง งบประมาณการก่อสร้าง 30,400,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศรีเทพไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธใน พื้นที่อำเภอศรีเทพและใกล้เคียง เบื้องต้น คณะสงฆ์อำเภอศรีเทพ โดยพระครูวิสุทธิวาที เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ, พระครูถาวรพัชรโสภณ เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ, พระครูไพบูลพัชรสุนทร เจ้าอาวาสวัดซับอุดมมงคลธรรม รวบรวมทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างแล้วประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ส.ค.2557 มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ …

Read More

คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวเพชรบุรี ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวเพชรบุรี ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร พระราชสุวรรณมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงเย็นวันที่ 12 ส.ค. 57 โดยมีนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยประชาชนร่วมงานด้วยความจงรักภักดี โดยพิธีประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี พร้อมทั้งร่วมกันบำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5708120010338  

Read More

ยโสธรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2557

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 83 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมกันลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี โดยมีข้าราชการ/ ตำรวจ /ทหาร/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5708120010268  

Read More

พสกนิกรชาว จ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระ สงฆ์ สามเณร จำนวน 83 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 " วันแม่แห่งชาติ " วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2557 ) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พันเอกบุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน , และ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ …

Read More