Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 40)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญ งานสมโภช175ปีวัดบวรนิเวศวรวิหาร

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ในปีพุทธศักราช 2555 วัดบวรนิเวศครบ 175 ปี และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วัดบวรนิเวศ

Read More

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้ปฏิญาณตน งดเหล้าตลอดชีวิต และงดเหล้าเข้าพรรษา

พระครูวิมลกิตติสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้ปฏิญาณตน งดเหล้าตลอดชีวิต และงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2554

Read More

การแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อนำปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

การแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อนำปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคกลาง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงจังหวัดแพร่ โดย คณะสงฆ์จังหวัดแพร่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วันที่ 4 ธันวาคม 2554

Read More

สุพรรณฯแกะสลักพระพุทธรูปหิน

พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เตรียมจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและอุทยานทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ที่บริเวณภูเขาใกล้กับวัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Read More