Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 3)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ประชาชนไว้อาลัย “หลวงพ่อเอียด” แน่นวัด

วันที่ 31 ม.ค. ที่ วัดไผ่ล้อม ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  พระสงฆ์ ประชาชน ที่เป็นลูกศิษย์ ของ พระสุนทรธรรมานุวัตร อายุ87 ปี หรือหลวงพ่อเอียด พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง  อดีตเจ้าอาวาสวัด ที่มรณภาพลงด้วยอาการสงบ โดยประชาชน รอรับศพที่ เคลื่อน มาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎแน่นวัด ประชาชนตั้งแถวรอรับตั้งแต่ทางเข้าวัดจนถึงศาลา การเปรียญจนเมื่อขบวนศพมาถึงประชาชนที่ตั้งแถวรอบรับต่างยกมือขึ้นไว้ศพบาง คนถึงกับร่ำไห้เมื่อเห็นศพหลวงพ่อเอียดจากนั้นได้เคลื่อนศพขึ้นศาลาการ เปรียญ พระครูสมุห์ วีระ ญาณสาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนำพระภิกสุสงฆ์ สามเณรรดน้ำศพ จากนั้นนายวรากร สิทธิมาสิก นายอำเภอบางบาล นำข้าราชการ รดน้ำศพ โดยมีประชาชนจากทั่วสารทิศรดน้ำศพรอรดน้ำศพจนแน่นศาลาเป็น เป็นแถวยาวโดยจะเปิดให้  ประชาชนรดน้ำศพจนถึงเวลา16.00น. บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก บางรายถึงกับเป็น ลมเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่หลวงพ่อเอียดมรณภาพแล้ววัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่หลวงพ่อ เอียดได้สร้าง มีเซียนพระรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันเช่าบูชากัน จนแน่นวัด ที่ได้รบความนิยมมากที่สุด เป็นกำไลปล้องไผ่ และแหวน …

Read More

พศ.ปักธงพัฒนาการศึกษาสงฆ์

วันนี้(10ธ.ค.)นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เปิดเผยว่า จากการที่ตนเข้ามารับตำแหน่ง ผอ.พศ.นั้น ตนมีนโยบายเน้นการให้ความสำคัญกับการศึกษาคณะสงฆ์ เพราะเห็นว่า การที่พระสงฆ์และ สามเณร ได้รับการศึกษาที่ดี มีความรู้ทางด้านพระธรรมวินัยและมีการศึกษาความรู้ทางโลกอย่างกว้างขวาง จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้อย่างตรงจุดและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมหนึ่งที่ พศ.ได้ดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การที่ พศ.ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดโครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพและระดมความคิดเห็นจากครูสอนปริยัติธรรม มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นายพนม กล่าวต่อไปว่า พศ.ได้เริ่มจัดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม จำนวน 1,050 รูปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนของเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน200 รูป ณ วัดสุวรรณาราม และ เขตปกครองหนตะวันออก จำนวน250 รูป ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 8-9 ธ.ค. …

Read More

ตั้งศูนย์ดูแลคนพิการสติปัญญา

วันนี้ (9ธ.ค.) พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เปิดเผยว่า วัดศรีสุดาราม ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร ขึ้น บริเวณพื้นที่ซอยเพชรบุรี 12 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2559 เนื่องจากเห็นว่า สถานที่ของมูลนิธิฯในปัจจุบัน มีความคับแคบไม่สามารถรองรับการบริการช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จศูนย์แห่งนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่วิธีป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อน รวมทั้งการจัดบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ “ อาตมาเห็นว่าโครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงพร้อมให้การสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณกอ่สร้าง จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งจะมีพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์สร้างอาคารในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ เวลา 15.19น. โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน อย่างไรก็ตามการก่อสร้างจะต้องใช้ทุนทรัพย์มาก …

Read More

สุดยอด“สามเณรธรรมาสน์ทอง”

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กรมการศาสนา(ศน.) ประกาศผลและมอบวุฒิบัตร โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสด แดงเอียด  ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นาย สด กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกสามเณรที่มีอายุตั้งแต่ 15 -19 ปี จบนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยค จากทั่วประเทศจำนวน 273 รูป …

Read More