Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 11)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

จังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

วันนี้ ( 9 ก.ค.57) ณ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 พร้อมกล่าวถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาภายใต้ “กิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ” ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย เช่น วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัย และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป สำหรับวัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง …

Read More

ชาวบ้านฮือฮา! วัดดังสุพรรณฯ อุ้มหลวงพ่อดำอายุกว่า 300 ปี ลงแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าว ข่าวสด รายงานว่า ที่วัดเถรพลาย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบ้านจากทั่วสารทิศแห่เดินทางมาร่วมงานอุ้มหลวงพ่อดำอายุกว่า 300 ปี ลงน้ำท่าจีนเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งทางวัดเถรพลายจัดขึ้นเป็นปีแรก และแห่ผ้าห่ม 8 สี เพื่อเป็นสิริมงคล และงานประจำปีของวัด จะมีการจัดทุกปีนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป  พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ (สัญทัต รตนญาโณ) เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย (เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า) ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม ในเวลา 08.08 น. ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำเดือน 8 ทางวัดได้มีการจัดงานวัดประจำปี โดยมีการอุ้มหลวงพ่อดำลงแม่น้ำท่าจีน หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเศียรทำด้วยไม้มงคล เป็นพระรูปปางมารวิชัย อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกค้นพบอยู่ในเจดีย์เก่าของวัดเถรพลาย ทางวัดได้นำมาบูรณะเมื่อปี 2555 …

Read More

สิ้น ครูบาอินถา ฐิตธัมโม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดยั้งเมิน จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายเฉลิมศักดิ์ อภิสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านใหม่ประชาชื่น ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พระครูถาวรมงคลวัตร หรือ ครูบาอินถา ฐิตธัมโม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดยั้งเมิน ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยโรคชรา ภายในกุฏิวัดยั้งเมิน นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่าก่อนหน้านี้ ครูบาอินถายังมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการอาพาธแต่อย่างใด เมื่อช่วงเช้ายังออกรับนิมนต์จากชาวบ้านตามปกติ ในช่วงบ่าย ครูบาอินถากลับเข้าพักที่กุฏิเพื่อจำวัด กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. ตนเข้าไปที่กุฏิครูบาอินถาเพื่อคอยรับใช้อุปัฏฐากตามปกติ แต่เมื่อเข้าไปพบว่า ครูบาอินถามรณภาพลงอย่างสงบ คาดว่าท่านจะมรณภาพลงช่วงเวลาประมาณ 14.00-15.00 น. หลังจากนั้น มีคณะศิษย์ทั่วไปเดินทางมาที่วัดยั้งเมิน เพื่อกราบศพและแสดงความอาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบื้องต้น คณะสงฆ์วัดยั้งเมิน จัดพิธีรดน้ำศพครูบาอินถา ในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค.ที่กุฏิวัดยั้งเมิน จากนั้นจะนำศพบรรจุไว้ในโลงแก้ว ตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน …

Read More

พระพรหมบัณฑิต ขอให้คนไทยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า “สาราณียธรรม 6” มาปรับใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอให้คนไทยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง สาราณียธรรม 6 มาปรับใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง ธรรมะสร้างความสมานฉันท์ ว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควรน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง "สาราณียธรรม 6" หรือหลักธรรมแห่งความรักและความสามัคคี 6 ประการ มาปรับใช้ ซึ่งประกอบด้วย เมตตามโนกรรม การคิดถึงกันด้วยความรัก คิดถึงส่วนดีของกันและกัน เมตตาวจีกรรม การพูดจาด้วยถ้อยคำดี ๆ ไม่ซ้ำเติมกัน เมตตากายกรรม การแสดงออกทางกายด้วยการงดเว้นการทำร้าย ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่เบียดเบียนสร้างความทุกข์ให้คนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาธารณโภคี การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหากทำได้ประชาชนจะเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหน ร่วมกันปกป้องพิทักษ์คุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย สีลสามัญญตา การรักษาศีลเสมอกัน กล่าวคือ ทุกคนในสังคมควรเริ่มจากการรักษาศีล 5 …

Read More