Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 81)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คลิกเพื่อดูเอกสาร  

Read More

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง คลิกเพื่อดูเอกสาร

Read More

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกเพื่อดูเอกสาร  

Read More

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๗ คัน

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๗ คัน คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร2  

Read More