Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 80)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๗๑ คัน (แก้ไขเพิ่มเติม)

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๗๑ คัน (แก้ไขเพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

Read More

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๘ คัน (แก้ไขเพิ่มเติม)

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๘ คัน (แก้ไขเพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร 2  

Read More

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๗๑ คัน

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๗๑ คัน คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

Read More

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๘ คัน

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๘ คัน คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

Read More