Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 80)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ จำหน่ายขายทอดตลาดรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง จำหน่ายขายทอดตลาดรถยนต์ คลิกเพื่อดูเอกสาร  

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งานตกแต่งห้องประชุมมหาเถรสมาคมและอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(หลังใหม่)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งานตกแต่งห้องประชุมมหาเถรสมาคมและอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(หลังใหม่) คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร2 คลิกเพื่อดูเอกสาร3 

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร คลิกเพื่อดูเอกสาร  

Read More

TOR จ้างงานตกแต่งห้องประชุมมหาเถรสมาคมและอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) จ้างงานตกแต่งห้องประชุมมหาเถรสมาคมและอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

Read More