Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๑-๒ และห้องประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวด TOR

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบตราตั้งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จำนวน 100 แผ่น คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 2 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 4 หลัง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 4 หลัง คลิก

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

Read More