Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 30)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์ (ใหม่)

TOR  คลิกที่นี่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่

Read More

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำระบบเสียงตามสาย

TOR เสียงตามสาย   คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

จ้างถ่ายเอกสาร  คลิกที่นี่ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน  14  รายการ  คลิกที่นี่ พิมพ์แถลงการคณะสงฆ์  คลิกที่นี่ ประกาศนียบัตรบาลี  คลิกที่นี่

Read More

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

คลิกที่นี่

Read More