Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ

วัสดุสำนักงาน ๖ รายการ คลิกที่นี่

Read More

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ราย

ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ คลิกที่นี่ ซื้อพานกรวยเทียนแพ คลิกที่นี่ ซื้อเครื่องบูชากัณเทศน์ คลิกที่นี่ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเทศมหาชาติ คลิกที่นี่

Read More