Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก

Read More

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย รายการอาคารชุดพักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว) จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย รายการอาคารชุดพักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว) จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก

Read More