Breaking News
Home / องค์ความรู้ (page 30)

องค์ความรู้

ชีวิตก้าวหน้า ต้องพร้อมก้าวขาเดินทาง

ผ่าน เลยปีใหม่มาเกือบหมดเดือนแล้ว ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง ทุกคนกลับเข้ามาสู่วิถีชีวิตแบบเดิม ต้องตื่นมาเรียนหรือทำงานแบบเดิม การเฉลิมฉลองจบลงพร้อมกับการลืมตาตื่นมารับรู้ว่าปีใหม่ก็ยังคงเต็มไปด้วย วิถีชีวิตแบบเดิมๆ หรือชีวิตใหม่จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่ผ่านมาเพียงปีละครั้งให้แต่ละคน ได้หวนระลึกถึงก่อนจะหายลับไป แต่สำหรับปีใหม่ปีนี้ผู้เขียน กลับได้รับรู้ว่าชีวิตในมุมมองที่ต่างออกไป ทั้งหมดอาจเริ่มต้นจาก...การตัดสินใจออกเดินทาง...มาสู่ศูนย์พุทธศาสนาและ สมาคมวัฒนธรรมไทยโบเดนเซ่ ประเทศเยอรมันแห่งนี้ กลายเป็นที่ มาของการเรียนรู้ชีวิตในอีกซีกโลกหนึ่ง เหมือนชีวิตของโยมเกี๋ยงคำ เบเนส ชาวไทยใหญ่หรือที่ชาวพุทธไทยที่นี่รู้จักกันว่า คุณคำ เล่าถึงประสบการณ์ช่วงหนึ่งของการตัดสินใจเดินทางมายังประเทศเยอรมันว่า "ชีวิตโยมเริ่มต้นเมื่อต้องตัดสินใจแต่งงาน คือถ้าไม่แต่งก็คงต้องอยู่ที่หมู่บ้านบนดอยตลอดไป ไม่ได้ไปไหน จะออกจากหมู่บ้านได้อย่างมากก็แค่ปีละครั้งเท่านั้น" จึง ตัดสินใจแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันตามคำแนะนำของพ่อบุญธรรมที่สนิทกับครอบ ครัว เนื่องจากเขาทำทัวร์และมักจะเข้ามาในหมู่บ้านบ่อยๆ จนสามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วกลายเป็นที่รักของพ่อบุญธรรมไป ผสมกับเหตุผลที่ตนเองต้องการออกจากหมู่บ้านเพื่อได้พบเห็นอะไรใหม่ๆ ในชีวิตบ้าง จึงตัดสินใจแต่งงานและเดินทางออกมาใช้ชีวิตยังต่างแดน เป็น การตัดสินใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้เองทีละเล็กละน้อย ก็อย่างที่โยมเล็กหรือนภาพร กัทเทอร์ อุบาสิกาอีกท่านพูดว่า "ทุกคนมาเยอรมันเป็นเหมือนคนแปลกหน้า ตราบที่ยังพูดภาษาเขาไม่ได้" ทุกคนจึงต้องลำบากกับการเรียนภาษาให้ได้ ไม่อย่างนั้นอาจต้องเก็บกระเป๋าเดินทางกลับบ้าน แต่จะว่า เป็นคนแปลกหน้าจนไม่มีใครคบก็ไม่เชิงนัก เพราะด้วยบุคลิกมีอัธยาศัยไมตรีมาแต่เดิมของคุณโยมคำจึงช่วยสร้างมิตรรอบตัว ได้ไม่ยากนัก บางคนอาจมองฝรั่งว่าต่างคนต่างอยู่ ไม่มีน้ำใจ แต่ที่จริงอาจเป็นที่เราเองต่างหาก …

Read More

เอกสารทางวิชาการ หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฯ เตรียมอำนวยการระดับต้น รร.ตรัง (วันที่ ๑๒-๒๒ ธ.ค.๕๗)

เอกสารทางวิชาการ หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฯ เตรียมอำนวยการระดับต้น รร.ตรัง (วันที่ ๑๒-๒๒ ธ.ค.๕๗) @@ การขับเคลื่อน @@ การบริหารยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ @@ การประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวใหม่ @@ คุณเป็นคนแบบไหน @@ PKM @@ จิตวิทยาการพัฒนาจิต สำหรับ 14 ธ.ค. 57 @@ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ @@ การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความ @@ cgd2010_483 @@ การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ @@ วินัยข้าราชการ  

Read More

แพทย์เตือนเล่นมือถือตอนปิดไฟอาจส่งผลต่อดวงตา

แพทย์ศิริราชเตือน อันตรายจากการเล่นแชทสมาร์ทโฟนตอนปิดไฟ อาจส่งผลต่อดวงตาได้ รศ.น.พ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามากกว่า ร้อยละ 80 สาเหตุมาจากการได้รับรังสียูวี (UV)400, ยูวีเอ(UVA) 1 และแสงสีฟ้าจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นเวลานานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้  ผู้ป่วยมีทั้งผู้สูงอายุ วัยทำงาน และเด็ก พฤติกรรมที่พบส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลาก่อนนอนจะหยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นในขณะที่ปิดไฟแล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่เร่งให้มีอาการทางสายตาเพิ่มขึ้น อันตรายจากแสงยูวี แสงสีฟ้าที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต จะทำลายดวงตาเมื่อจ้องเป็นเวลานาน เนื่องจากการกะพริบตาจะน้อยลง โดย ปกติคนเราจะกะพริบตาประมาณ 20 ครั้งต่อนาที เพื่อให้ตาได้รับความชุ่มชื้น การเพ่งมองเป็นเวลานานจะทำให้ตาแห้ง แสบตา ส่งผลให้การมองเห็นเริ่มผิดปกติ เห็นภาพซ้อน ภาพไม่ชัด พร่ามัว ปวดเบ้าตา กล้ามเนื้อตาอ่อนล้า คลื่นไส้ …

Read More

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส โบราณสถานคู่เมืองตรัง

“วัดตรังคภูมิพุทธาวาส” ถือ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอกันตัง อยู่ห่างจากตัวเมืองตรังไปตามถนนสายตรัง-กันตัง ระยะทาง 28 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 2436 ในรัชกาลที่ 5 โดย “มหาอำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี” (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เมื่อครั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งหลังจากท่านได้ย้ายเมืองจากตำบลควนธานี ไปอยู่ที่ตำบลกันตังแล้ว จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นบริเวณ “ที่ทำการชุมสายกันตัง” (บริเวณคอกวัว) และขนานนามว่า “วัดกันตัง” วัดแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ทั้งนี้ สภาพของวัดตั้งอยู่บนที่ราบสูง แต่ไม่มีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งต่อมา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้เข้ามาใช้พื้นที่วัด ทั้งในการเพาะปลูก และการสร้างบ้านพักอาศัย จนปัจจุบันเนื้อที่ของวัดเหลืออยู่เพียงแค่ 21 ไร่ กระทั่งเมื่อปี 2455 “สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เสด็จ ตรวจราชการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และได้มาประทับที่วัดกันตัง ทรงเห็นว่า ที่ตั้งวัดมีภูมิประเทศดีมาก จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดตรังคภูมิพุทธาวาส สำหรับปูชนียวัตถุภายในวัด …

Read More