Breaking News
Home / องค์ความรู้ / สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

Read More

แถลงข่าว เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแถลงข่าว เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษนะ ละไล นางสาวธิติรัตน์ โรจน์แสงรัตน์ นักร้องนำวง THE Dai Dai ร่วมแถลงข่าว การนี้ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้่วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สื่อมวลชน และประชาชนร่วมงาน ณ บริเวณสนามด้านหน้า "พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" องค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล “สวดมนต์ข้ามปี …

Read More

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

Read More