Breaking News
Home / องค์ความรู้ / ประมวลคำสอน (page 4)

ประมวลคำสอน

กัณฑ์ที่ ๔๔๑ พักกาย พักใจ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๔๑ พักกาย พักใจ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละ ไม่เที่ยง ใช้งานมากก็เหนื่อย ต้องพักผ่อน ใจก็เหมือนกัน ถ้าใช้สังขารความคิดปรุงแต่งมาก ก็ต้องพักบ้าง เข้าสมาธิสลับกัน จะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การปฏิบัติธรรมกับการทำมาหากินก็เหมือนกัน เวลาทำมาหากินก็ออกไปทำงานตอนเช้า ตอนเย็นก็กลับมาบ้าน มารับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอน เพื่อจะได้เติมกำลังกายและกำลังใจ ตอนเช้าจะได้มีกำลังกายกำลังใจไปทำงานต่อ ทำงาน ๕ วันก็ต้องหยุด ๒ วัน เปลี่ยนบรรยากาศ มาพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนร่างกาย การปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบเดียวกัน ต้องมีการพักสลับกับการทำงาน การทำงานก็คือการเจริญปัญญา พิจารณาสภาวธรรมต่างๆ ที่ใจไปเกี่ยวข้อง ไปรับรู้ ไปรับผิดชอบ ให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆ ของสภาวธรรมต่างๆว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๔๐ ทำใจให้สงบ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๔๐ ทำใจให้สงบโดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถ้าใจสงบปัญหาภายนอกจะไม่เป็นปัญหา ถ้าใจไม่สงบก็จะเป็นปัญหา เช่นจะยึดติดกับการกินอยู่แบบเดิมๆ เคยสุขเคยสบายอย่างไรก็จะยึดติด ถ้าใจสงบจะตัดได้ จะสละความสุขแบบเดิมๆได้ เพื่อแลกกับสถานที่ที่สงบ เพราะใจที่สงบจะชอบสถานที่ที่สงบ จะไม่ชอบแสงสีเสียง จึงควรพยายามทำใจให้สงบให้ได้ ยิ่งสงบก็ยิ่งอยู่ง่าย อยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นสถานที่ที่สงบ สถานที่ที่มีคนมีเรื่องวุ่นวายจะไม่ชอบอยู่ เพราะจะทำลายความสงบ ใจสงบก็เป็นเหมือนน้ำในสระที่นิ่ง ถ้าไปตักน้ำหรือโยนก้อนหินลงไปในน้ำ น้ำก็จะกระเพื่อม ถ้ามีรูปเสียงกลิ่นรสมากระทบ ใจที่สงบก็จะกระเพื่อมขึ้นมา เพราะยังไม่ได้กำจัดตัวที่ทำให้ใจกระเพื่อม ความจริงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ทำให้ใจกระเพื่อม เป็นเพียงชนวน ตัวที่ทำให้ใจกระเพื่อมก็คือกิเลส ตัวโลภโกรธหลง ถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจจะไม่กระเพื่อม ไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้เรื่องอะไร รูปเสียงกลิ่นรสอะไร จะรับรู้เฉยๆ สำหรับใจที่ยังมีกิเลส เวลาสงบกิเลสจะถูกกดไว้ไม่ให้ทำงาน  แต่พอออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรส มาคิดปรุงแต่ง กิเลสก็จะออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อรูปเสียงกลิ่นรส ทำให้ใจกระเพื่อม ความสงบนี้สำคัญมาก …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๓๙ ความตั้งใจ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๓๙ ความตั้งใจ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การจะทำอะไรให้สำเร็จได้ ขึ้นอยู่ที่อธิษฐานความตั้งใจ อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ ตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็อยู่ที่สัจจะความจริงใจ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจอธิษฐาน ตอนที่ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิว่า จะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตรัสรู้ ถ้ายังไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกจากที่ประทับไป แม้เลือดจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุก ยอมเสียชีวิต เอาชีวิตเข้าแลกกับการตรัสรู้ นี่คือความตั้งใจของพระพุทธเจ้า จึงทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้ ถ้าพวกเราอยากจะบรรลุธรรม อยากจะประสบกับความสำเร็จในเรื่องใดก็ตาม ต้องมีความตั้งใจต่อเรื่องนั้น เช่นอยากจะบรรลุธรรม ก็ต้องมีความตั้งใจปฏิบัติธรรม เพราะการบรรลุธรรมเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม จึงต้องตั้งใจตั้งเป้าไว้ที่การปฏิบัติธรรม ผลคือการบรรลุธรรมจะตามมาเอง ต้องมีความตั้งใจปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อน จนกว่าจะบรรลุผลที่ปรารถนา เมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะ ความจริงใจแน่วแน่ต่อความตั้งใจ การตั้งใจเป็นการให้คำมั่นสัญญากับตนเอง เช่นสัญญาว่าจะมาฟังธรรมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถมาได้ อย่างหลวงตาตอนที่ท่านนั่งภาวนาทั้งคืน ท่านก็ตั้งสัจอธิษฐานว่าจะไม่ลุกจนกว่าจะสว่าง ยกเว้นมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นภายในวัด กับครูบาอาจารย์หรือพระภิกษุที่อยู่ร่วมกัน จำเป็นต้องออกมาช่วยเหลือ ถ้าไม่มีเหตุถึงแม้จะปวดปัสสาวะก็จะปล่อยให้มันราดไป …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๓๘ โลกธาตุ โลกทิพย์ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๓๘ โลกธาตุ โลกทิพย์ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตอนต้นของการภาวนาเราต้องหยุดความคิดก่อน เพราะความคิดของเราตอนนี้ถูกอวิชชาผลักดัน ถูกกิเลสตัณหาผลักดัน เหมือนรถที่วิ่งผิดทาง ต้องหยุดรถก่อนแล้วค่อยเลี้ยวกลับ พอหยุดความคิดได้แล้ว ขั้นต่อไปก็สั่งให้คิดไปในทางธรรมะ ทางอนิจจังทุกขังอนัตตา สงครามที่แท้จริงก็คือสงครามความคิดนี้เอง ระหว่างความคิดฝ่ายดีกับความคิดฝ่ายชั่ว ฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมะ ธรรมะกับกิเลสเป็นคู่ต่อสู้กันมาตลอด ถ้ากิเลสชนะโลกก็ร้อน ถ้าธรรมะชนะโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขโลกที่พวกเราอยู่กันนี้มี ๒ โลก คือโลกธาตุกับโลกทิพย์ โลกธาตุก็คือโลกที่ร่างกายอยู่ โลกทิพย์ก็คือโลกที่ใจอยู่ ถ้าธรรมะเป็นฝ่ายชนะ โลกก็จะไม่มีสงครามใจก็จะร่มเย็นเป็นสุข ถ้ากิเลสเป็นฝ่ายชนะ โลกก็จะมีสงคราม มีการฆ่าฟันกัน ใจก็จะทุกข์วุ่นวายเดือดร้อน พวกเราอยู่ใน ๒ โลกนี้ ใจอยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ โลกทิพย์เป็นโลกที่ถาวร โลกธาตุเป็นโลกชั่วคราว ร่างกายอยู่ได้ชั่วคราวก็หมดสภาพไป กลายเป็นดินน้ำลมไฟไป …

Read More