Breaking News
Home / ฟังธรรมกับ พศ. (page 40)

ฟังธรรมกับ พศ.

แม่กาหลง

หนังสือกฎแห่งกรรม ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี แม่กาหลง {mp3}LuangPhorJarun/007{/mp3} Download

Read More

วิปัสสนา-แก้กรรม

หนังสือกฎแห่งกรรม ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี วิปัสสนา-แก้กรรม {mp3}LuangPhorJarun/008{/mp3} Download

Read More

อานิสงส์ สร้างส้วม

หนังสือกฎแห่งกรรม ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี อานิสงส์ สร้างส้วม {mp3}LuangPhorJarun/009{/mp3} Download

Read More

วิธีสู้เวทนา

หนังสือกฎแห่งกรรม ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี วิธีสู้เวทนา {mp3}LuangPhorJarun/010{/mp3} Download

Read More