Breaking News
Home / 2020 / March / 04

Daily Archives: Wednesday, 4 March 2020

เรื่อง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

เรื่อง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่

Read More

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานศาสนการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานศาสนการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) คลิกที่นี่

Read More

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) คลิกที่นี่

Read More

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาหารวิปัสสนาธุระ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ:ข่าว

Read More