Breaking News
Home / 2020 / March / 02

Daily Archives: Monday, 2 March 2020

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาสแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา สนามหญ้า จำนวน ๓๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวด TOR

Read More

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จากนั้น เป็นการอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ ข่าว

Read More

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ ข่าว

Read More