Breaking News
Home / 2020 / February / 17

Daily Archives: Monday, 17 February 2020

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

Read More

(ภาษาไทย) ประกาศสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ นมัสการสังเวชนียสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

Read More

ถวายมุทิตาสักการะ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี

ถวายมุทิตาสักการะ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ:ข่าว  

Read More