Breaking News
Home / 2020 / February / 11

Daily Archives: Tuesday, 11 February 2020

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสาโรจน์ กาลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ค้นห่ มติมหาเถรสมาคม ได้ที่ • แอดไลน์ : https://lin.ee/NjophJ หรือค้นหาด้วย ไลน์ไอดี : @onab.go.th

Read More

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย ในเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ โปรดให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทานไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์

Read More

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 142/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 141/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่

Read More