Breaking News
Home / 2020 / January

Monthly Archives: January 2020

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พระเทพเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ถวายสักการะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งมีผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน ๒,๕๐๐ …

Read More

การเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ดำเนินการทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ดำเนินการทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คลิกที่นี่

Read More

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตรวจติดตามการบริหารจัดการ การเผาศพโดยเมรุปลอดมลพิษที่กระทบต่อค่าฝุ่นละออง PM 2.5 การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมตรวจติดตามดังกล่าวด้วย นายเทวัญ กล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการจัดการปัญหาฝุ่นในด้านต่างๆ และการเผาศพเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจสร้างความกังวลให้กับประชาชน จึงลงพื้นที่มาตรวจสอบที่วัดระฆังโฆสิตามรามและวัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่ประชาชนนิยมมาฌาปนกิจศพ โดยทั้ง ๒ วัดเป็นเตาเผาแบบไร้ควัน มีระบบดึงควันลงด้านล่างเตา ผ่านน้ำ ให้ฝุ่นตกตะกอน และเป็นการช่วยกรองควันให้เจือจางลง ผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย พร้อมมีการตรวจสอบคุณภาพ ซ่อมบำรุงเป็นประจำ นอกจากนี้ ทางวัดฝากขอความร่วมมือ ในเรื่องการใส่ของที่เป็นอุปสรรค ในการเผา อาทิ น้ำอบ น้ำหอมและเครื่องตกแต่งโลงศพ เช่นดอกพิกุล …

Read More