Breaking News
Home / 2019 / October / 09

Daily Archives: Wednesday, 9 October 2019

กฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันเสาที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี ๐๕๙ - ๑ - ๐๗๔๙๘ - ๒ ชื่อบัญชี " เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ "

Read More