Breaking News

Daily Archives: Monday, 16 September 2019

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 945/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More