Breaking News
Home / 2019 / July / 15

Daily Archives: Monday, 15 July 2019

นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา และพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะ เทียนพรรษา ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพร แก่ นายกรัฐมนตรี ให้ยึดหลักของพระพุทธศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญา ในการทำงาน

Read More

Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล

Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองบริเวณถนนสาย ค. รอบพุทธมณฑล เป็นต้น กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมคณะสงฆ์ ๓๖๘ รูป จาก ๒๓ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมกันนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ …

Read More

เปิดการปฏิบัติธรรมของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติธรรมของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More