Breaking News
Home / 2019 / July / 10

Daily Archives: Wednesday, 10 July 2019

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ ร่างกำหนดการ คลิกที่นี่ แบบตอบรับเข้ารับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่

Read More

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คลิกที่นี่

Read More

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒” เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ สืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการและชมความวิจิตรงดงามของเทียนพรรษา และกิจกรรมสาธิต “พับผ้าอาบน้ำฝนทรงดอกบัว” ณ บริเวณตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – …

Read More

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่๕๕/๒๕๖๒

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่๕๕/๒๕๖๒ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธาน ซึ่งมีพระธรรมทูตได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการในรุ่นดังกล่าว จำนวน ๑๗๖ รูป

Read More