Breaking News
Home / 2019 / July / 09

Daily Archives: Tuesday, 9 July 2019

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 679/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติ ที่ 677/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คลิกที่นี่

Read More