Breaking News
Home / 2019 / April

Monthly Archives: April 2019

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

Read More

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ และบรรยายพิเศษ แก่ครูและนักวิชาการศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๗ กลุ่ม รวม ๑๙๐ รูป/คน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงานถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการพอสังเขปดังนี้ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Read More

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

Read More