Breaking News
Home / 2019 / February / 18

Daily Archives: Monday, 18 February 2019

เรื่อง กำหนดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม และพระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม

เรื่อง กำหนดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม และพระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี้

Read More

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำภาคีเครือข่ายทำกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Read More

พิธีอัญเชิญ หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. พระราชาคณะแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งแปดแห่งและคณะ นายกามินี จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมภริยาและคณะ พร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การต้อนรับ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระ พรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในงานสัปดาห์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมคณะสงฆ์ ๔๐๐ รูป จาก ๒๓ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมกันนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส …

Read More