Breaking News
Home / 2019 / February / 08

Daily Archives: Friday, 8 February 2019

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

Read More

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รณรงค์เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขา

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วยนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมคณะ กราบนมัสการ พระสัมพุทธสิริ พระประธานในพระอุโบสถ และ พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระประธานในพระวิหาร พระพุทธรูปสำคัญประจำวัด หลังจากนั้นกราบปรึกษากับพระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และหลังจากนั้นได้คณะได้เดินสำรวจบริเวณรอบวัด โดยวัดโสมนัสราชวรวิหาร นั้นตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองเปรมประชากร สำหรับการดูแลรักษาพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ …

Read More