Breaking News
Home / 2019 / January (page 5)

Monthly Archives: January 2019

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

Read More

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี ๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑.เรื่องสรุปผลการประชุมกลุ่มในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.เรื่องโครงสร้างการบริหารงาน และกรอบอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละระดับ ๓.เรื่องกรอบอัตรากำลังพระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละพื้นที่ ๔.เรื่องการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิทิน/แผนการปฏิบัติงานประจำปีการตรวจการ การรายงานผล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบิตงานของพระปริยัตินิเทศก์ ๕.เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ๖.การจัดเก็บข้อมูลประวัติ รูปแบบบัตรประจำตัว และแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศ ๗.การจัดทำเว็บไซต์ของพระปริยัตินิเทศก์ ๘.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการอบรม และการพัฒนาศักยภาพพระปริยัตินิเทศ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

Read More

รมต.สุวพันธุ์ ประชุมด่วน กรณีพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย จากกรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จนทำให้พระครูประโชติรัตนานุภาพ อายุ ๔๗ พรรษา ๒๕ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ มรณภาพในที่เกิดเหตุ และพระลูกวัด จำนวน ๓ รูป ประกอบด้วย ๑. พระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ มรณภาพในที่เกิดเหตุ ๒. พระประเวศ สุขแก้ว ได้รับบาดเจ็บ รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก และ …

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

Read More