Breaking News
Home / 2019 / January / 25

Daily Archives: Friday, 25 January 2019

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมหารือผู้นำทางศาสนาอิสลาม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะพระมหาเถรานุเถระ อาทิ พระพรหมกวี พระพรหมเสนาบดี พระธรรมมังคลาจารย์ พระเทพศาสนาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศให้ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสงฆ์ที่มรณภาพ จากเหตุการณ์ ถูกลอบทำร้าย พร้อมทั้งได้พบปะกับชาวบ้าน รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือกับพระสงฆ์เเละผู้นำทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ เพื่อเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละร่วมกันเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงที่เกิดขึ้น ?

Read More

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท​ พงศ์พร​ พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะพระมหาเถรานุเถระ อาทิ พระพรหมกวี พระพรหมเสนาบดี พระธรรมมังคลาจารย์ พระเทพศาสนาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางมาให้กำลังใจ พระสงฆ์ และประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เเละถูกลอบทำร้าย ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ?

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 34 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำทะเบียนสนามหลวงแผนกบาลีประจำปี พ.ศ. 2561 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมเลขหมาย กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ พศป. สำนักงานศาสนสมบัติ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อยูเนียน PE จำนวน 1 ตัว คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง PRINTER HP PRO 400 M401d คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ และเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 …

Read More