Breaking News
Home / 2018 / December (page 4)

Monthly Archives: December 2018

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิก

Read More

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 21 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้ง พาร์ติชั่น คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่อง FAX PANASONIC KX-MB2170 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ 2562 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องน้ำ (ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม) คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ …

Read More

ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1306/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1305/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More