Breaking News
Home / 2018 / November / 05

Daily Archives: Monday, 5 November 2018

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก ​สำหรับ กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดอรุณราชวราราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาส วัดราชโอรสาราม วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม …

Read More

พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชน ร่วมพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

Read More