Breaking News
Home / 2018 / July / 19

Daily Archives: Thursday, 19 July 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี้

Read More

พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๗ และ ๘ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๔ : รุ่นที่ ๗ และ ๘ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และมีการนำชมการเรียนการสอนตามห้องเรียนหมวดวิชาต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ รวมถึงกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ได้รับรางวัลพระราชทานของกรมสามัญศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔, ๒๕๓๔ และ …

Read More

พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล หาทุนการศึกษา และสร้างอาคารเรียน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๒.๓๐ น.นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมบุคลากร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล หาทุนการศึกษา และสร้างอาคารเรียน  โดยมีพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕  เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์  และนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Read More

การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร) และ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ชั้น๒ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การนี้ นายจิรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมนายจิรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำท่านประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชน ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิถีพุทธ วิถีธรรม ของชุมชนด้วย #พระพุทธศาสนา #ศาสนา #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether …

Read More