Breaking News
Home / 2018 / July / 18

Daily Archives: Wednesday, 18 July 2018

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

​เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยคณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ​​วัดตานีนรสโมสร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๕ แต่เดิมย้ายจากบริเวณเมืองเก่าที่บ้านนา …

Read More

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  คลิกที่นี่

Read More

ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับจังหวัดพัทลุง มีพระภิกษุสามเณร เข้ารับเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๘ รูป จากทั้งหมด ๕๒ รูป รับประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ จำนวน ๙ รูป จากทั้งหมด ๔๙ รูป

Read More