Breaking News
Home / 2018 / July / 13

Daily Archives: Friday, 13 July 2018

รายการธรรมะอาสา โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  

Read More

ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๑๙

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

ผอ.พศจ.ลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ ของชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลพบุรี ณ วัดญานเสน ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน  

Read More

พศจ.เพชรบุรี ร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)  มีนายสมชาย  บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง   ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์    พร้อมเพรียง  นายอำเภอท่ายาง  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก   ณ วัดเขากระปุก  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read More