Breaking News
Home / 2018 / July

Monthly Archives: July 2018

ผอ.พศ. และคณะผู้บริหาร พศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง และเลขานุการกรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read More

พระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ความว่า “อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย ผู้อยู่ในพระราชสมภารบารมี สำแดงความปีติโสมนัสในศุภมงคลสมัยนี้ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชน ให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ ทรงสอดส่องสุขทุกข์ของชนในชาติ ด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลม และกว้างขวาง ทรงพิทักษ์และคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนา สมพระราชฐานะ ‘พุทธศาสนูปถัมภก’ ทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกข์ร้อนลำเค็ญ ทรงสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญคุณงามความดี ให้ได้มีกำลังใจในการทำงานอย่างปิดทองหลังพระ

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พับพลาพิธีด้านทิศใต้องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ ต่อมา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี …

Read More

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในพิธีมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก #วันอาสาฬหบูชา #วันเข้าพรรษา #พระพุทธศาสนา #ศาสนา #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Read More