Breaking News
Home / 2018 / June (page 20)

Monthly Archives: June 2018

พศจ. นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เป็นวัน “วิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 แต่ปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนเป็นวันเพ็ญเดือน 7 ดังเช่นปีนี้  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวน ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จึงจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561 ณ วัดพระอารามหลวงของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 4 วัด ได้แก่ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง และวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  เพื่อรำลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ นึกถึงความดีงามต่างๆ และปวารณาตนที่จะเป็นคนดีและทำความดี …

Read More

พศจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม​ Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับจังหวัด

 วัน​จันทร์​ ที่​ 28 พฤษภาคม​ 2561​ เวลา​ 09.00​ น. ณ​ วัดวรนาถ​บรรพต​ พระอาราม​หลวง​ อำเภอ​เมือง​ฯ​ จังหวัด​นครสวรรค์นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ ใน​ พิธี​เปิด​กิจกรรม​ Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับจังหวัด โดยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นว.กล่าวรายงาน เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนคณะครูนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในสถานที่สำคัญ และร่วมกันปลูกต้น รวงผึ้ง​ ต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน​ โดยมี​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์ ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์ ผู้อำนวยการ​สำนัก​งานพระพุทธ​ศาสนา​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์ พี่น้อง​ประชาชน​ใน​พื้นที่​เข้าร่วม​กิจกรรม จำนวนมาก และจัดพร้อมกันทุกอำเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อเตรียมทำบุญวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้ …

Read More

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  มีการถือบวชปฏิบัติธรรม การทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และวัดทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยูธยา  และในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและพนักงานศาสนการในสังกัด ดำเนินการจัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด (วัดพนัญเชิงวรวิหาร) มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยูธยา เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และศูนย์กลางระดับจังหวัด ธรรมยุต (วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร) มีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในการจัดพิธีเวียนเทียนในศูนย์กลางระดับจังหวัดทั้ง ๒ แห่ง มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล …

Read More

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

หนังสือ  คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่

Read More