Breaking News
Home / 2018 / June / 07

Daily Archives: Thursday, 7 June 2018

พศ.โดย กศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายโรง กรุงเทพฯ

 

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายการ

จ้างบุคคลปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่ จ้างรถบัสขนส่งคณะศึกษาดูงาน  คลิกที่นี่ จัดซื้อเครื่องไทยธรรม 150 ชุด  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรพร้อมซอง คลิกที่นี่

Read More

ร่าง ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์ (ประชาพิจารณ์)

(ร่าง) TOR คลิกที่นี่ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่

Read More

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

Read More