Breaking News
Home / 2018 / June / 01 (page 3)

Daily Archives: Friday, 1 June 2018

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ลานหอพระไตรปิฏกหินอ่อนพุทธมณฑล พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืนฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก  ภาพ:ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

Read More