Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาและตำแหน่งพนักงานธุรการ   คลิ๊กที่นี้

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ (ลูกจ้างชั่วคราว/ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา)