Breaking News
Home / คลังข้อมูล / คลังข้อมูล / ลดเครียด-ทำสมาธิช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด

ลดเครียด-ทำสมาธิช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด

คอลัมน์ พบแพทย์ฯจุฬา

โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Somkiat.s@chula.ac.th

ความเครียด คือ ภาวะที่มี สิ่งเร้า ตัวกระตุก ภาวะกระตุ้น มากระทบกับ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือ กระทบ ใจ ของเรา (นึกคิดเอาเอง) ทำให้รู้สึกถูกบีบคั้น ขัดแย้ง กดดัน ไม่สบาย อยู่เฉยไม่ได้ จะต้องมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ทางกาย วาจา ใจ)

ความเครียดที่มีผลต่อ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ ขาดเลือด ที่สำคัญได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (depression) ความมุ่งมั่นเกิน (ต้องแข่งขัน รอไม่ได้ ชะลอไม่เป็น) ความโมโห หงุดหงิด เก็บกดความโกรธ พยาบาท และการมุ่งร้าย (anger & hostility) ซึ่งเป็นผลจากการยึดติดถือมั่นในตัวตน ของตน มากเกินไป (เห็นแก่ตัวมากเกิน) เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ไม่สมหวังก็จะเครียด เซ็ง นานๆ เข้าก็ซึม แล้วก็เศร้า ยิ่งถ้าขาดการสนับสนุนให้กำลังใจจากสังคมรอบข้าง ผู้คนรอบกาย ก็ยิ่งทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้น

ผลของความเครียดต่อโรคหัวใจขาดเลือด

1.ความเครียดเป็นอุปสรรคต่อการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด เช่น ใช้ความอร่อย (หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน เนื้อสัตว์ล้นเกิน) ความสบายในการนั่งๆ นอนๆ การสูบบุหรี่ เป็นทางคลายเครียด

2.ความเครียดทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดโดยตรง เช่น หงุดหงิด โมโห ฉุนเฉียวทำให้ น้ำตาล ไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูงขึ้น เส้นเลือดหดตัว ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ แตกหรือแม้แต่ตัน

เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยมักจะมีความเครียดซ้ำเติมทั้งทางกาย (เช่น ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินตามคำแนะนำ (คำสั่ง) ของแพทย์) เครียดทางใจ (เช่น กลัวตาย กลัวทำงานไม่ได้ กังวลค่ารักษาพยาบาล) เครียดทางสังคม (เช่น เจ้านายจะไล่ออกหรือเปลี่ยนงาน) เครียดทางจิตวิญญาณ (เช่นไม่รู้ว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้หรือโทษคนอื่นที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ ทำไมต้องเป็นเรา)

ความเครียดมีผลต่อระบบของร่างกายเกือบทุกระบบ โดยผ่านกลไกของสมอง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกัน สู่ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบอาหารและการขับถ่าย ทำให้สมดุลของการทำงานของระบบต่างๆ เสียไป

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01lif09240952§ionid=0132&day=2009-09-24

Check Also

สู่การศึกษาแนวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สู่การศึกษาแนวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)