Breaking News
Home / ข่าว / ONAB AWARDS

ONAB AWARDS

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD) ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านต่อ

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ได้รับยกย่องเป็นผู้ทำความดี(ONAB AWARDS) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ได้รับยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARDS) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

อ่านต่อ