Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / คำสั่ง / ประกาศ (page 3)

คำสั่ง / ประกาศ

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 334/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 333/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการสูง จำนวน ๓ ราย

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการสูง จำนวน ๓ ราย  ดังนี้

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านต่อ