Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

s__15327251

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มการเมือง และทุกภาคส่วนสาขาอาชีพ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

อ่านต่อ

การประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

80152

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล       นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสาวบงกช กุศลส่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและสนองงานคณะสงฆ์ ในการประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วันพระเทพสารเวที อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)

114930

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วันพระเทพสารเวที อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) ณ วัดโบสถ์ พระอารามหลวง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีประชุมและสนองงานคณะสงฆ์

80151

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล       นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสาวบงกช กุศลส่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและสนองงานคณะสงฆ์ ในการประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ