Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๒ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๒ และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๒ และพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระราชธีราภรณ์ และพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคให้แก่วัดและประชาชนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ประสบอุทกภัย โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  นำข้าราชการในสังกัดร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสิริจันทรนิมิต วรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

พศจ.ลพบุรี สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนที มนตริวัต หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ในการนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  โดยกำหนดจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น. พิธีปลงผมนาค โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมนาค เป็นปฐมฤกษ์ และกล่าวให้โอวาทแก่นาค นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อประธานในพิธี และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม …

อ่านต่อ