Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง ๒๐ อำเภอ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ ดูแลพิธีการ ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ทหาร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวัดที่เป็นศุนย์กลางระดับอำเภอทั้ง ๒๐ อำเภอ และวัดทุกวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด วันแห่งการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส

อ่านต่อ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มุกดาหาร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา บอกเล่าความเป็นมาประวัติของวัดและโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุร่วม ๑๑๒ ปี โดยภายในงานมีการจัดแสดงสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนวัฒนธรรม ๘ เผ่ามุกดาหาร การฟ้อนรำภูไท การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว”เมือง ๓ ธรรม”(ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู  

อ่านต่อ

รอง.ผอ.พศ. ตรวจสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรในสังกัด ร่วมตรวจสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ B-NET ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่ม ๑๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๑๐ เป็นประธานเปิดการทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) คือ การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม …

อ่านต่อ

คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครร่วมในพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมในพิธีด้วย  

อ่านต่อ