Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พศจ.อุดรธานี จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิต จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิต ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงเรียนสามัญของรัฐ อีกทั้งเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม ในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพบุคลากรและจะ เป็นส่วนหนึ่งในการนำโรงเรียนพระปริยัติธรรม …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑  โดยนางฉัตรพร   ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน  ร่วมทำกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๖.๓๐น. พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสาร/อาหารแห้ง)ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   โอกาสนี้ นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีอำนวยการและดูแลด้านศาสนพิธี   ณ ลานจักราศี  อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี     วันที่ ๑๒  …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้สืบทอดวัฒนธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี และถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนี้ นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียง

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ “ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ “ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีพระครูวิจักษ์วัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริงเป็นประธานฯ  เพื่อเตรียมการจัดงาน"ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่" ตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดยมีดารานักร้องมาร่วมจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  โดยจะจัดงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ในการนี้นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ