Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านต่อ

พิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๔ ปี

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๔ ปี โดยถือว่าเป็นงานทำบุญประจำปีของวัดอีกงานหนึ่งที่ได้จัดมาโดยต่อเนื่องทุกปี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างกุศลอุทิศแก่เหล่าบรรพชนผู้สร้างองค์หลวงพ่อโตและวัดพนัญเชิงวรวิหาร อดีตเจ้าอาวาสทุก ๆ องค์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียน/สถาบันต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภช มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมสนองงานในพิธีมอบทุนการศึกษาและดูแลให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ดังกล่าว

อ่านต่อ

พิธีเปิดสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ คณะสงฆ์ภาค ๒ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี เป็นประธานเปิดสนามสอบ มีผู้ขอเข้าสอบประโยค ๑-๒ จำนวน ๕๔ รูป ประโยค ๓ จำนวน ๔๑ รูป และ ป.ธ.๔ จำนวน ๑๕ รูป และพระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๙ วัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา …

อ่านต่อ

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดถ้ำสุมะโน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอศรีนครินทร์ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

อ่านต่อ