Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการออกประเมินโครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของวัดอย่างมีระบบ จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด สร้างกิจกรรมให้วัดและชุมชนได้ร่วมกันสร้างความผูกพัน สามัคคี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์และประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชมภาพกิจกรรมที่ออกประเมินทั้งหมดทุกอำเภอได้ที่เว็บไซต์: https://goo.gl/4vvYwM

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมงานพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์สร้างสุข ทำดี วิถีพุทธ กิจกรรมการวาดภาพ บรรยายธรรม ของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี การจัดแสดงนิทรรศการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” การจัดแสดงผลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) จังหวัดลพบุรี งานพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

พศจ.นครสวรรค์ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 แรม 2 ค่ำเดือนอ้าย  เวลา 07.00 น. ณ ถนนบริเวณริมน้ำเจ้าพระยา (หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า) พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฆราวาส ในทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี ผบ.มทบ.31 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรฯ จำนวนมาก

อ่านต่อ

จิตอาสากำจัดผักตบชวา

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00  น  ณ หนองลาดมน ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ระดับจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสสรรค์  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชนพี่น้องจิตอาสาอำเภอนครสวรรค์ กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 31  ร่วมกันจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน” ด้วยการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยการลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหนองลาดมน ตำบลเกรียงไกร เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

อ่านต่อ