Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

img_8071

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกมะลิหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

อ่านต่อ

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดถือบวชปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

img_8184

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นวันแม่แห่งชาติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดถือบวชปฏิบัติธรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมถือบวชปฏิบัติธรรม และในวันที่ ๑๒ ได้นำผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และในพิธีปิดการถือศีลปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

พศจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

img_8171

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเดชพระคุณพระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล วัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชายไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

1

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด  ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ———————————————————————————————————————————-                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ  ณ วัดศูนย์กลางอำเภอทุกอำเภอใน ๗ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย คือ วัดทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน ๓๕๙ วัด  ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัด จำนวน ๑,๐๐๐ รูป/คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถวายความรู้ในระเบียบ …

อ่านต่อ