Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พศจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติงานเชิงรุกออกหน่วยบริการเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างเคลื่อนที่

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 เวลา 09.00- 14.00 น.ณ บ้านเลขที่ 25/4 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการสำนักงานฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่เก็บค่าเช่าที่ดินวัดปลาแห้ง (ร้าง) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็นการบริการประชาชนเคลื่อนที่ถึงหมู่บ้านชุมชน เพื่อเก็บรายได้เจ้ารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน  ปฏิบัติงานเชิงรุก ตามนโยบาย นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้นโยบายไว้ มีผู้เช่าวัดร้าง มาชำระค่าเช่าที่ดินวัดร้าง เก็บได้ จำนวน 43 ราย  ได้รับการตอบรับจากประชาชนนำเงินมาชำระ และขอให้ทำแบบนี้ทุกปีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิสุทธินันท์ : ข่าว / สุขจิต …

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอโคกเจริญ และเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์ละเเวกใกล้เคียง

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี” ณ โรงเรียนบ้านสระเพลง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้ออกเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์วัดหัวเขาสามัคคี ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สอบถามปัญหา อุปสรรค เพื่อการสนองงานคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป

อ่านต่อ

พิธีเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพระนคศรีอยุธยา

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ชั้นประโยค ๑-๒ - ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ และ ป.ธ. ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบจำนวน ๒๔๒ รูป/คน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒   พระเดชพระคุณพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ โดย นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายการต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม   รวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ