Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…..

เหตุผลความจำเป็นในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ ผลกระทบในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 งวดที่ 2 – 5 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี  คลิกที่นี่ กำหนดการพิธีรับพระราชทานฯ คลิกที่นี่   (แก้ไข 08/03/2561) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานฯ งวด 2-3 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานฯ งวด 4 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานฯ งวด 5 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่  

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ฯลฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

อ่านต่อ