Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 679/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติ ที่ 677/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คลิกที่นี่

อ่านต่อ