Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 695)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล

มส. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังทำวัตรเช้า-เย็น จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร

อ่านต่อ

พศ.ติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่  10  กันยายน  2552  ที่ผ่านมา  นางบุญศรี  พานะจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และคณะ  ได้ออกติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบ

อ่านต่อ

นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมสัมมนา

มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย  จำนวน  150  รูป  เข้าร่วมสัมมนา  เรื่อง  "นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้"  ในวันที่  27  สิงหาคม  2552  ณ  ห้องสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ  50  ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กทม.  

อ่านต่อ

พศ.ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๒

เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา  และเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งได้สร้างขึ้น  ตั้งขึ้น  โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ให้เป็นหมวดหมู่  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถอ้างอิงได้  พศ.จึงได้ออกระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา  พ.ศ.2552  คลิกอ่านรายละเอียด

อ่านต่อ