Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 691)

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากราชอาณาจักรภูฏาน

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากราชอาณาจักรภูฏาน มาประดิษฐาน เป็นการชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหามหาอุทกภัย  

อ่านต่อ

พศ. จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๔

นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ย้ายที่ทำการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ย้ายที่ทำการ มาที่ 73/6  ถนนดอนสนาม  ต.เวียง  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์  05448 0163 โทรสาร   05448 4839

อ่านต่อ

พศ. ตั้ง CALL CENTRE เฉพาะกิจช่วงน้ำท่วม

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ส่งผลกระทบให้วัด พระภิกษุสามเณร และประชาชนในหลายจังหวัดและหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการรับเรื่องราวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในช่วงวิกฤต น้ำท่วม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงตั้งศูนย์รับเรื่อง CALL CENTRE เฉพาะกิจ ขึ้น โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 02 241 7208

อ่านต่อ