Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 690)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  26-29  เมษายน  2553 และ รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  3-6  พฤษภาคม  2553  ณ  วัดสุนันทวนาราม  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม

พศ.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับข้าราชการที่ผ่านหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง  รุ่นที่  2  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  11-14  พฤษภาคม  2553  เดิมคือ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพฯ  เป็นวัดนิคมผัง  16  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

พศ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กำหนดจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สำหรับเจ้าหน้าที่  จำนวน  3  รุ่น  ประกอบด้วย  รุ่นที่  1  จัดระหว่างวันที่  26-29  เมษายน  2553  รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  3-6  พฤษภาคม  2553  ณ  วัดสุนันทวนาราม  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  และรุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  19-22  สิงหาคม  2553  ณ  วัดนิคมผัง  16  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  

อ่านต่อ

พศ. จัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

        เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐบาล คณะสงฆ์ ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ