Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 686)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธฯ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนา

นางจุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาระบบบริการข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนา  ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก  เพื่อให้บริการพระภิกษุสามเณร  และ

อ่านต่อ

พศ. เปิดให้บริการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้น  เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป  ท่านที่ใช้บริการแล้ว  ขอความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำและติชมได้ที่  http://debgo-10.com/?p=752   เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบอื่นๆ  ต่อไป

อ่านต่อ

พศ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวัด

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (นางจุฬารัตน์  บุณยากร)  ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา  เช่น  ฐานข้อมูลวัด  ฐานข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม  เป็นต้น  เพื่อให้บริการพระ

อ่านต่อ

พศ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  26-29  เมษายน  2553 และ รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  3-6  พฤษภาคม  2553  ณ  วัดสุนันทวนาราม  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ