Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 682)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ. แจกหนังสือธรรมะส่งเสริมศีลธรรมศรัทธาในพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดพิมพ์หนังสือสุขทุกข์อยู่ที่ใจ เป็นหนังสือที่รวบรวมพระธรรมเทศนาและโอวาทในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

อ่านต่อ

พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕

พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ่านต่อ

พระธรรมโกศาจารย์ รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เจ้าคณะภาค ๒  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เขตธนบุรี  รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม เข้ารับพระบัญชาจากเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์

อ่านต่อ

พศจ.ปัตตานีและคณะสงฆ์ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ธรรมสนามหลวงและธรรมศึกษาประจำปี 2554

นายถมยา  ศรีประสม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีและพระครูโกศลกิจวิธานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  และธรรมศึกษา  พระภิกษุ  นักเรียนและประชาชน  ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2554  ณ สนามสอบเขตปกครองเจ้าคณะอำเภอเมือง-หนองจิกวัดมุจลินทวาปีวิหาร

อ่านต่อ